Algemene Voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-10-2022.

Begrippen

Cliënt: de persoon die deelneemt aan een behandeling of therapie.
Voor de leesbaarheid wordt jij als cliënt aangesproken met ‘je’, ‘jij’en ‘jou, en waar ík’of ‘mijn’ staat spreekt Chilax.

Bereikbaarheid

Wanneer je een vraag stelt per mail, telefoon of Social Media, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

Aard van dienstverlening

Alle diensten van Chilax zijn inspanningsverbintenissen, gericht op gezondheid, energie en een stralend gezicht. Chilax kan geen garantie voor succes of behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, dien je vooraf aan Chilax te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, medicijn- en alcoholgebruik en diagnoses.

Annulering behandeling

Wanneer je niet kan komen op een afspraak, die je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig, binnen 24 uur voor afspraak af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Wanneer je een serie van behandelingen annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de serie, ben je 50% van de serie kosten verschuldigd.

Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

Betalingen

Bij coaching of therapie ontvang je achteraf een factuur. Bij aankoop via de webwinkel ontvang je direct een factuur. Wanneer je een factuur ontvangt van Chilax dien je binnen 14 dagen te betalen. Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou.

Nieuwsbrief

Wanneer je cliënt of koper bij Chilax wordt stuur ik je een nieuwsbrief. Dat doe ik maximaal 2 keer per maand. Je kunt je altijd gemakkelijk afmelden, waarna je geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

Ethiek en klachten

Heb je klachten over de behandeling of problemen met mij als therapeut, kun je contact opnemen met de beroepsvereniging Zhong of geschilleninstantie KAB. Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.

                                                KAB

Aansprakelijkheid

Chilax is niet aansprakelijk voor schade bij de cliënt:

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
  • Doordat Chilax is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook kopje informatieverstrekking)
  • Door wijzigingen in data en/of tijdstippen van een behandeling.

Intellectueel eigendom

Op door Chilax verstrekte materialen zit copyright. Je mag alleen iets kopiëren indien je toestemming hebt gekregen.

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Chilax geen rechten ontlenen.

Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn vindbaar op de website chilax.nl.